Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.04.2019.

03/04/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 562.481,61
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 1.185.083,34
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  18.926,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.04.2019. 1.766.490,95
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.04.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  117.268,64
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  117.268,64
OСТАЈЕ     А – Б 1.649.222,31