Претрага доктора

Јавна набавка: 5/18

12/06/2018

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА, НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И ДРУГОГ МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка јавне набавке