Претрага доктора

Јавна набавка: 02/17

26/05/2017

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Информације и појашњења

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измењена конкурсна документација

Информације и појашњења 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о обустави партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 12