Претрага доктора

Дом здравља Брус стекао акредитацијски статус на период од 7 година

09/02/2017

 

Сертификат о стеченој акредитацији нашој здравственој установи је додељен у Нишу, 9. februara 2017, у оквиру Конференције “Акредитација здравствених установа Србије у циљу унапређења квалитета и безбедности” у организацији Дома здравља Ниш и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

У свечаном делу Конференције, државни секретар Министарства здравља Републике Србије др Мехо Махмутовић доделио је Сертификате о стеченој акредитацији здравственим установама које су стекле акредитацијски статус током 2016. године  и то следећим домовима здравља:

Алексинац, Куршумлија, Крушевац, Лучани, Пожаревац, Бољевац, Брус и Ражањ, као и Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Дом здравља Брус је стекао акредитацијски статус на период од 7 година.

 

 

 

 

 

На Конференцији је додатно промовисан и афирмисан процес акредитације здравствених установа као битан сегмент реформисања здравственог система Републике Србије у циљу сталног унапређења квалитета пружања здравствене заштите и повећања безбедности пацијената . . .