Претрага доктора

Оставите пушење!

12/10/2016


Пушење је опасно по здравље

Познавање фактора ризика у етиологији малигних неоплазми је од пресудног значаја у стратегији примарне превенције, јер смањењем експозиције може се смањити појава малигних неоплазми до 30 %.

Табела бр. 1 Фактори високог ризика за одабране локализације малигних неоплазми

ФАКТОР ВИСОКОГ РИЗИКА ЛОКАЛИЗАЦИЈА
ПУШЕЊЕ
ЗРАЧЕЊЕ
ПАСИВНО ПУШЕЊЕ
ПЛУЋА
ПРЕТЕРАНО ИЗЛАГАЊЕ СУНЦУ
СВЕТАО ТЕН
ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗЛОЖЕНОСТ
КОЖА
ГОДИНЕ СТАРОСТИ
ЛИЧНА / ПОРОДИЧНА АНАМНЕЗА
РАНА МЕНАРХА / КАСНА МЕНОПАУЗА
ДОЈКА
ЛИЧНА / ПОРОДИЧНА АНАМНЗА
УЛЦЕРОЗНИ КОЛИТИС
ПРЕКО 50 ГОДИНА СТАРОСТИ
КОЛОН / РЕКТУМ
ПРЕКО 50 ГОДИНА СТАРОСТИ
ПОРОДИЧНА АНАМНЕЗА
ПРОСТАТА
ХОРМОНСКА СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА
РАНА МЕНАРХА / КАСНА МЕНОПАУЗА
МАТЕРИЦА