Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

17/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

16/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 15.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

15/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

12/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 11.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

11/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 10.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

10/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 09.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

08/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

05/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

04/07/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0