Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

22/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

22/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

20/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

19/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

18/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 15.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

15/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 14.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

14/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

13/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

12/11/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 08.11.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0