Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

21/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

20/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

19/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

18/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 15.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

15/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

13/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

12/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 11.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

11/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 08.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

08/03/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0