Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

24/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

20/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

19/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

18/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 14.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

13/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

12/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 11.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

11/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 10.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

10/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

07/02/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 06.02.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0