Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

19/09/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

06/09/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

05/09/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

04/09/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

03/09/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

02/09/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 30.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 3

30/08/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 29.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

29/08/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 28.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

26/08/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2