Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

24/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

22/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

21/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

20/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 17.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

17/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

16/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 14.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

14/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

13/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 10.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

08/05/2019

Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.05.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0