Претрага доктора

Основни подаци

Назив: Дом здравља Брус
Седиште Брус, ул. Краља Петра I бр. 9 37220 Брус
Оснивач: Скупштина општине Брус
Директор: др Миломир Петровић,
Телефон: 037 826 645
Факс: 037 826 657
Email: dzbrus@open.telekom.rs

 

ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС

 
УПРАВНИ ОДБОР

Мијајловић Немања из Бруса, представник оснивача

Стефановић Горан из Игроша, представник оснивача

Јакшић Данијела из Будиловине, представник оснивача

др Зоран Грујић из Бруса, представник запослених

Јасмина Стојановић из Бруса, преставних запослених

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Иван Јевтић из Разбојне, представник оснивача

Емина Миљковић из Разбојне, представник оснивача

Радица Рилак из Крушевца, представник запослених

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ
 
СТРУЧНИ САВЕТ

Др Соња Павловић, спец.гинекологије и акушерства

Др Весна Петровић, спец.опште медицине

Др Ружица Јеличић, спец.педијатрије

Др Биљана Миљковић, спец.пнеумофтизиологије

Др Милослав Радисављевић, спец.опште медицине

Др Звездан Недељковић, спец. ургентне медицине

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Зорица Грујић, вмс, главна сестра

 

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Др Миломир Петровић, доктор медицине, директор

Др Ружица Јеличић, спец.педијатрије

Др Светолик Рилак, спец.интерне медицине

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Др Милослав Радисављевић,спец.опште медицине

Др Биљана Миљковић, спец.пнеумофтизиологије,

Др Драгутин Радосављевић, спец.радиологије,

Др Ненад Томић, спец.клиничке биохемије,

Др Зоран Илић, спец.физикалне медицине и рехабилитације,

Др Радица Рилак, спец.гинекологије и акушерства,

Др Звездан Недељковић, спец.ургентне медицине,

Др Весна Петровић, спец.опште медицине

Зорица Грујић, вмс,  главна сестра

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

Др Ненад Томић, представник запослених

Гордана Миљојковић,  представник запослених

Смиљана Рилак, представник запослених

Горан Деспотовић, дипл.правник, представник грађана

Радован Радмановац, дипл.правник, представних грађана

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Др Радица Рилак, спец.гинекологије и акушерства

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Др Мирјана Михајловић, доктор медицине

Зорица Грујић, вмс, главна сестра