Претрага доктора

Изабрани лекари

 

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У ДОМУ ЗДРАВЉА БРУС

 

I – ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

 

ДР МИЛОСЛАВ РАДИСАВЉЕВИЋ,спец.општемедицине, ИД број 19002386

ДР АНЂЕЛКА НЕСТОРОВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19002378

ДР МИРЈАНА ШЉИВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19002394

ДР ВЕСНА ПЕТРОВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19002327

ДР ЗВЕЗДАН НЕДЕЉКОВИЋ, спец. ургентне медицине, ИД број 19002416

ДР МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, доктор медицине, ИД број 19002408

ДР ЗОРАН ГРУЈИЋ, спец.епидемиологије,  ИД број 31050115

ДР МИРЈАНА МИХАЈЛОВИЋ, доктор медицине, ИД број  19002475

 

  • одсуство са рада ДР ДАЛИБОРКА НЕДЕЉКОВИЋ

 

  • на специјализацији

ДР МАРИЈА АНТИЋ

ДР БОЈАН ЦВЕТКОВИЋ

 

 

II – ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ ПЕДИЈАТРИЈЕ

 

ДР СОЊА СТЕВОВИЋ- ПЕТРОВИЋ, спец.педијатрије, ИД број 19005504

ДР АЛЕКСЕЈ ПОПОВИЋ, спец.педијатрије, ИД број 19002351

 

  • на специјализацији

ДР СНЕЖАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

 

III- ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ ГИНЕКОЛОГИЈЕ

 

ДР СОЊА ПАВЛОВИЋ, спец. гинекологије и акушерства, ИД број 19004079

ДР РАДИЦА РИЛАК, спец.гинекологије и акушерства,  ИД број 19004095

 

IV- ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

ДР  АЛЕКСАНДАР МИЉКОВИЋ,  доктор стоматологије, ИД број 19002459

ДР ЗОРАН ШЉИВИЋ, доктор стоматологије,  ИД број 19002432

ДР ИВАН МЛАДЕНОВИЋ, доктор стоматологије, ИД број 19002505

 

 

                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р

Др Миломир Петровић